lišta
lišta
  Úvodní stránka

lišta
 
 

   Referenční stavby

rok realizace 2003:

Objednatel:
TOP STAV s.r.o.
Dolínecká 117
Praha 10
100 00
Zapsána u M S Praha oddníl C vložka 18170
IČO: 48588521
DIČ: 010-48588521
zastoupena jednatelem společnosti: Zdeněk Červený

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce střešního pláště (nová taška bobrovka, folie, latě, klempířské prvky pozink), na objektu RD Střešovická 22, Praha 6.

On-line Flash album 2002-2003

rok realizace 2004:

Objednatel:
Manželé Zaoralovi
Mírové náměstí 36
411 45, Úštěk

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je výměna úžlabí a rekonstrukce střechy (veškeré práce spojené s výměnou úžlabí a střešní krytiny a to včetně výměny nebo opravy krovu), na základě projektu,rozhodnutí OÚ ref. pam. péče a dohodě s objednatelem na objektu RD objednatele.

On-line Flash album 2004

rok realizace 2005:

Objednatel:
Martina Turková
Mírové náměstí 25/13
411 45, Úštěk

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce střechy a výměna klempířských prvků (veškeré práce spojené s výměnou kl. prvků a střešní krytiny a to včetně výměny nebo opravy krovu), na základě projektu, rozhodnutí OÚ ref. pam. péče a dohodě s objednatelem na objektu RD objednatele.

On-line Flash album 2005

rok realizace 2006:

Objednatel:
p. Kučera
Motorest Koliba s. r. o.
Českolipská ul. 2100
412 01, Litoměřice

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je demontáž stávajícího eternitu a klempířských prvků do suti.
Stávající bednění bude impregnováno.
Bude položena folie , kontralatě a latě. Montáž nových klempířských prvků.
Toto bude pokryto šablonami Cembrit Česká šablona.
A to na objektu Motorest Koliba půlkulatá střecha, Litoměřice.

On-line Flash album 2006

rok realizace 2007:

Objednatel:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Havlíčkova 1776/19, Litoměřice
Předseda - Milan Fišer
Havlíčkova 1776/19
Litoměřice
412 01

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je demontáž a následná montáž střešní krytiny včetně oplechování dle přiloženého rozpisu prací a dodávek na objektu domu pro bydlení v Litoměřicích , Havlíčkova 19

On-line Flash album 2007

rok realizace 2008:

Objednatel:
p. Vojta
Koněvova 97
Praha 3, Žižkov

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce střešní krytiny( Cembrit grafitová na latě ) a klempířských prvků z TiZn. Oprava komínů nad střešním pláštěm.
A to na objektu bytového domu Koněvova 97, Praha 3, Žižkov.

On-line Flash album 2008

rok realizace 2009:

Objednatel:
Tomek Miloslav
Sedlec č. p. 62
411 15 Sedlec
Litoměřice
 
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je demontáž stávajících tašek, latí, krovu do sutě a následná montáž nového krovu, palubek, okapnice, folie a kontralatí, laťování, střešní krytiny, střešního okna a hromosvodu bez revize na objektu RD Sedlec 62.

On-line Flash album 2009

rok realizace 2010:

Objednatel:
Společenství vlastníků domu Farského, č.p. 1385, Praha 7
IČ: 71459235
se sídlem Farského 1/1385, Praha 7 – Holešovice
zapsané v rejstříku společenství vedeném MS v Praze, oddíl S, vložka 7413
zastoupené členy výboru SVJ, předsedkyní výboru paní Danielou Kašákovou a členem výboru paní Milenou Řepíkovou

Předmět smlouvy
Stručný popis díla: zhotovitel se zavazuje provést dle předané dokumentace a ve smyslu zadání stavbu „Oprava střešního pláště budovy č.p. 1385, Farského 1, Praha 7, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, ze dne 18.2.2010, při splnění podmínek rozhodnutí odboru památkové péče MHMP, ze dne 22.1.2010. Součástí prací je i zřízení a vyklizení staveniště, a vyhotovení všech potřebných dokladů, revizních zpráv, předepsaných zkoušek potřebných řádné dokončení a předání stavby.

On-line Flash album 2010

rok realizace 2011:

Objednatel:
Bytové družstvo Sokolovská 1465
Sokolovská 186/1465
180 00 Praha 8, Libeň
IČO : 28534255
DIČ : nejsme plátci DPH
Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7322.
Statutární orgán :
představenstvo - předseda představenstva - Marie Lupoměská - člen představenstva - Alice Hroudová

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je, demontáž stávající krytiny a plechování, oprava krovu, montáž kontaktní pojistné folie, kontralatí, laťování, střešní krytiny Bramac MAX, klempířského oplechování z TiZn, nové osazení žlabů a svodů z TiZn, montáž sedmi střešních výlezů, oprava a nahození opadaných zdí aktiky, oprava ploché střechy natavením dvou vrstev
modifikovaných pásů a montáž hromosvodu včetně revize na objektu Bytového domu Sokolovská 186/1465, Praha 8, Libeň.

On-line Flash album 2011

rok realizace 2012:

Objednatel:
INVA družstvo
Klášterní 88/1
412 01 Litoměřice
firma je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl DrXXVIII, vložka 165

zastoupená ing. Josef Hančl - předseda družstva
telefon: 416 732 930
fax: 416 732 072
e-mail: vedeni@invavd.cz

Předmět plnění
Identifikační údaje stavby
Název stavby: Výměna střešní krytiny a poškozených trámů a latí
Místo stavby: Klášterní 88/1, Litoměřice
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí Výměna střešní krytiny a poškozených trámů a latí na Klášterní 88/1, Litoměřice.

On-line Flash album 2012

 
 

Nabídka služeb

Galerie - montáže

Reference

Technologie

Kontakty | Formulář

 

Řezníček Radek - jednatel

Srdov 31

411 45  Liběšice

(místo podnikání a provozovna)

 

+420 602 124 816

ReznicekRadek@seznam.cz

www.strechy-reznicek.eu

www.strechy-reznicek.cz

NAHORU

lišta
Publikuje Radek Řezníček. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila firma PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
lišta